skip to Main Content
VELIKONOCE NA ZAKARPATÍ

VELIKONOCE NA ZAKARPATÍ

Ukrajina je příkladem země, která při oslavách Velikonoc dodržuje zvyky a tradice ukládané pravoslavnou vírou. Velikonoční svátky se tak slaví v jinou dobu, neboť se stále řídí juliánským kalendářem.

A jak probíhají Velikonoční svátky na Zakarpatí? Věřící se na Velikonoce pečlivě připravují a v době velkého půstu po dobu sedmi týdnů nejedí masitá a mléčná jídla. Velikonocům předchází Strastný týden, který je obdobím, kdy věřící uklízejí své domácnosti a řada z nich míří i ke svátosti smíření, tedy ke zpovědi. Významným dnem je Velký pátek, který je vzpomínkou na nespravedlivý soud nad Ježíšem, na jeho smrt na kříži a jeho pohřbení.  Velkopáteční bohoslužba je spojena s vynášením plátna, na němž je zobrazen Kristus sejmutý z kříže a kladený do hrobu.

Na Velikonoce se věřící oblékají do slavnostních oděvů, vybírají to nejlepší oblečení, často si pořizují nové. Oslava vzkříšení Páně začíná většinou v neděli ráno a nejslavnostnější okamžik nastává, když ke konci paschální jitřní kněz třikrát radostně zdraví věřící slovy: „Kristus vstal z mrtvých.“ A věřící radostně odpovídají: „Vpravdě vstal z mrtvých.“ Poté si lidé nechávají vysvětit košík s velikonočními pokrmy. Hlavními produkty, které se světí, jsou chléb z bílé pšeničné mouky neboli mazanec, masité pokrmy, pokrmy z mléka, víno a také kraslice. Každá rodina se snaží, aby košík vypadal co nejlépe. Od rána věřící nic nejedí, proto po vysvěcení košíků spěchají domů, někdy to vypadá jako závody, kdo bude dřív doma, a někdy se stávají různé příhody…Ale pak už je čas pro uvolnění a oslavu.
Velikonoční pondělí nazývají také oblévačka. Je to tradice, kdy chlapci polévají děvčata vodou a děvčata jim to můžou oplatit v úterý. V současné době se voda nahrazuje parfémem.

Tak takhle probíhají pravoslavné  Velikonoce na Zakarpatí. Avšak vylíčit slovy atmosféru takového svátku je skoro nemožné, to je třeba zažít a uvidět na vlastní oči.

Je to nádherné období pro strávení volných dnů na Zakarpatí.

Back To Top